Rozmowy Menedżerskie

49.00 

Odkryj proste sposoby na poprawę skuteczności Twojego zarządzania

Ta książka to Twoje wsparcie w prowadzeniu efektywnych rozmów menedżerskich i to bez względu na wielkość i charakter zespołu, którym zarządzasz oraz branżę w jakiej działasz.
W środku znajdziesz aż 10 ćwiczeń rozwojowych, które udoskonalą Twoje umiejętności.

Kategoria:

Opis

ROZMOWY MENEDŻERSKIE
PROSTE SPOSOBY NA POPRAWĘ SKUTECZNOŚCI TWOJEGO ZARZĄDZANIA

Dla menedżera – bez względu na wielkość i charakter zespołu, którym zarządzasz oraz branżę w jakiej działasz

SPIS TREŚCI:

Wprowadzenie
• Dlaczego ta książka w ogóle powstała?
• Kilka słów o mnie

Nie jestem wszyscy i nie mam na imię każdy
• Zarządzanie oparte o umiejętności i motywację pracownika
• Poziomy gotowości pracownika i odpowiednie style zarządzania
• Dopasowanie sposobu zarządzania pracownikiem do jego umiejętności i motywacji
• Zadanie rozwojowe – ocena poziomu gotowości pracowników

Znużenie i wypalenie pracownika
• Motywacja z wykorzystaniem delegowania zadań
• Zadanie rozwojowe – delegowanie jako motywator samodzielnego eksperta

Określanie celów i zadań
• Efektywne określanie celów i zadań z wykorzystaniem metodologii SMART
• Precyzowanie i konkretyzowanie
• Określanie mierzalności
• Angażowanie w realizację
• Urealnianie
• Określanie ram czasowych
• Zadanie rozwojowe – określanie celów i zadań

Asertywna i niekonfliktowa komunikacja
• Komunikat JA – struktura
• Komunikat JA w docenianiu pracownika
• Komunikat JA w korygowaniu pracownika
• Komunikat JA a polecenie zmiany zachowania
• Komunikat JA w komunikacji z szefem
• Zadanie rozwojowe – budowanie komunikatów JA

Delegowanie zadań
• Stopnie delegowania zadań
• Przygotowanie do delegowania zadania
• Rozmowa delegująca
• Zadanie rozwojowe – rozmowa delegująca

Docenianie i motywowanie
• Co wiemy o motywacji
• Motywowanie przez docenianie
• Rozmowa doceniająca i motywująca
• Od komunikatu JA do rozmowy doceniającej
• Rozmowa doceniająca w komunikacji z przełożonym
• Zadanie rozwojowe – rozmowa doceniająca / motywująca

Korygowanie zachowań lub złej jakości pracy
• Rozmowa korygująca
• Od komunikatu JA do rozmowy korygującej
• Zadanie rozwojowe – rozmowa korygująca
Sankcje i kary w zarządzaniu
• Czy kary w zarządzaniu są potrzebne ?
• Określanie sankcji i kar
• Rozmowa zapowiadająca sankcję
• Zadanie rozwojowe – rozmowa korygująca, zapowiadająca sankcję
• Rozmowa egzekwująca sankcję
• Zadanie rozwojowe – rozmowa egzekwująca sankcję

Komunikacja rozwijająca umiejętności pracownika
• Rola menedżera w rozwoju umiejętności pracownika
• Rozmowa rozwojowa
• Rozmowa rozwojowa do przełożonego
• Zadanie rozwojowe – rozmowa rozwojowa

RMP – Reiss Motivation Profile
• Czym jest RMP
• 16 motywatorów RMP
• Wykorzystaj RMP w rozmowach menedżerskich

Podsumowanie
• Pierwsza ważna sprawa
• Druga ważna sprawa

Oferta szkoleniowo – konsultingowa
• Dla producentów
• Dla aptek i sklepów